Skog åt alla. Alltid.

P1410662I dagarna meddelade LEGO Gruppen att en avsevärd investering på 1 miljard DKK kommer att göras i forskning, utveckling och implementering av nya hållbara råvaror för till-verkning av LEGO produkter och förpackningar.
Man har redan tagit några viktiga steg för att påverka världen på ett positivt sätt genom att minska förpacknings-storleken och därigenom minska koldioxidutsläppen inom transport-leden. Genom införandet av certifierade FSC-förpackningar tar LEGO också ansvar för ett hållbart skogsbruk. FSC står för Forest Stewardship Council, en internationell medlems-organisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. På vissa håll avverkas så mycket som 80 procent av timret illegalt.

Läs mer

Modelljärnvägsinspiration!

P1410525wSwebricks lokalavdelning region syd träffades den 14 juni för ett inspirerande besök på Hässleholms Modelljärnvägs-förening, HMJF. Det var tio förväntansfulla swebrickare och några familjemedlemmar som samlades på söndagen för studie-besöket. Järnvägsföreningen bildades 2004 och har sedan två år tillbaka ny lokal med stora ytor i fd miloverkstaden på Garnisonen i Hässleholm. Anläggningen som byggs i skala 1:87 (H0) visar Hässleholms station och stationsområde samt delar av centrum och kringliggande stationer i kommunen. Modellen körs helt i digital drift enligt DCC standarden. Spår, koppel mm följer NEM standard. Anläggningen inne-håller bl a över 300 växlar styrda av växelmotorer som tillsammans med mer än 1200 m räls utgör spårsystemet.

Läs mer

LEGO® Juniors, lätt att bygga

IMG_5938wLEGO Juniors är utvecklat för barn i åldern 4–7 år (en modern variant av 4Juniors/Jack Stone från 2000-talets början med samma inrikt-ning).  År 2014 släpptes 11 set i serien. Set 10671 Fire Emergency 115 Parts 2 Minifigs. År 2015 släpp-tes 8 set första halvåret. Set 10685 Fire Suitcase. 113 Parts. 2 Minifigs. Var för sig är det små set men till-sammans bildar de en fin funktionell enhet. Varje set har ett genomtänkt lekvärde med en liten eldsvåda att bekämpa. En av brandsoldaterna är kvinna. Brandstationen har både larmcentral och jour-rum med säng och rutschkana för att snabbt ta sig ner till vagnhallen där brandbilen väntar. Brandbilen vinner inget designpris men rymmer de båda brandmännen. Läs mer; officiella set/Juniors.

Verkligheten i miniatyr. Utställning!

P1410344wSommarens säsong på järnvägens museum Ängelholm invigdes storslaget den 30 maj med bland annat uppträdande av Engelholm Marching band. Det var ett digert program med bland annat demonstration av spårsvetsning och service av godsvagnar. Många hade trotsat det dåliga vädret med regn och blåst och i konkurrens med motionsloppet Englamilen besökt museet. Trafikverket informerade om bl.a. Projekt Hallandsås och till och med inne i deras tält blåste plakat omkull i vindbyarna. Inne i museet invigde Staffan Löfberg sommarens stora modellutställning Verkligheten i miniatyr – om byggande i liten skala.  Läs mer