BLÅLJUSFORDON

Där inget annat anges, bygge och foto: Jesper Rydhög.

Land Rover

En egen variant av Skällinges Terräng/Transport/dragbrandbil 255-4250. Fast då i från Lego Creator set 40650.

Skärsläckare

Nu har jag gjort min Lego city Lastväxlare/Container tankbil med en borra skruv-Räddnings-Kran som då kan användas vid sprutning. Om det finns hinder i vägen när dom ska kunna rädda liv inne i byggnader som brinner.

”Skärsläckningssystemet gör det möjligt för en brandman att från utsidan av en byggnad och på några sekunder ta upp ett minimalt ingångshål genom att vatten och ett skärmedel blandas och under högt tryck pressas ut genom ett munstycke.
Efter att hålet, inte större än ett knappnålshuvud, tagits upp tillförs med högt tryck och hög hastighet en mycket finfördelad vattendimma.  På grund av det höga trycket 300bar, når vattendimman långt in i brandrummet och kyler de varma brandgaserna som utgör en arbetsmiljöfara för rökdykare då de kan orsaka rökgasexplosioner.

Tankbil/lastväxlare

Laholms gamla Lastväxlare/Container/Tankbil 255-8140 och nuvarande 255-8240 i Knäred.