Building Set with People 1971-1982

/Homemaker. En av LEGOs bästa tema enligt Per-Olof. Figurerna byggs av klossar vilket tillåter en enorm variation. Rumsinteriörer och fordon, indianer och cowboys gör att temat passar för både flickor och pojkar. 62 set.

IMG_3654wAirplane Ride
Set 213
Year relesae 1977
44 Parts

IMG_3655wScooter
Set 212
Year relese 1976
41 Parts

Policemen (part of)
Set 192
Year relese 1977
86 Parts

Lämna ett svar