Passenger Airplane 60262

Utkom 2020. 834 bitar och 9 minifigurer. Pris 1229 kr.

Plats för två piloter och nya detaljer såsom gasreglage.

Ett flygplan rör sig i tre plan – upp & ner, höger & vänster samt runt sin egen axel. Rörelserna styrs av roder, där principen är samma som för en båt. Roderna kontrolleras av piloten genom en ”ratt” (yoke), ofta formad som ett U eller W.

Gott om plats för resenärer och kabinpersonal.
Unikt att kunna lasta en bil.

Det finns roder på båda vingarna (skevroder), längs bak på den så kallade stabilisatorn (höjdröder) och på fenan (sidroder).

Höjdrodret styr flygplanet i höjdled, det vill säga upp och ned. Drar man spaken åt sig stiger flygplanet. Skjuter man spaken framåt går det utför.

För att svänga till höger och vänster använder man sidrodret. Detta styrs med pedaler.

Skevrodret sitter på höger och vänster vinge och styrs av att man rör spaken till höger och vänster. När man vill rulla flygplanet runt sin egen axel ”skevar” man spaken.

En förarkabin (engelskacockpit) är den del av ett flygplan där piloten eller piloterna styr flygplanet. Om golvet i förarkabinen i ett större flygplan ligger i en annan nivå än kabingolvet kallas det för flight deck per definition, även om termerna i vardagligt språk ibland används synonymt med varandra.