TIE Interceptor 6206

Year Released: 2006
Item Consists Of 
208 Parts
1 Minifig: TIE Interceptor Pilot

Den här versionen är modifierad där blått har ersatts av LBG för att passa in i den moderna familjen av Imperieskepp från ca 2009 och framåt.

Foto: Per-Olof Rhodin(c)