Räddningstjänst 2019

Foto: Per-Olof Rhodin(c) 2019