Container Transport 315-2


Year Released: 1976
Item Consists Of 86 Parts


Den här båten ingår i en flotta av båtar som flyter på riktigt. Detta ex är uppbyggt som en reproduktion med nya bitar och saknar fönster i hytterna på nedre däck.


I original kom skeppet med två röda lanternor. Grön plate 1×1 har producerats långt senare. Jag har här ändå valt att reproducera med styrbords lanterna i grönt.

Text och bild; Per-Olof Rhodin.