Ballingslövs brandstation

Har sedan 2013 när jag först såg Ballingslövs brandstation planerat för en version i LEGO.


Så här ser bygget ut inför uttagningen till Huskvarnautställningen 2018.


Bilarna är officiella Legomodeller liksom gräsklipparen fast färgmatchad i rött.

Med linjer i bilden får jag tydliga proportioner på bygget. Då ser jag lätt att tornet är exakt tre gånger så högt som garaget, portarna är lika höga som breda och så vidare.

Genom att utgå ifrån ett bestämt mått, i det här fallet fönstret på lägenhetsbyggnaden får jag ut resten av måtten. Den delen blir då exakt 16 bricks hög. Nu ska resten av måtten också omsättas i studs…

Källarplanet i bostadsdelen har fått galler för fönsterna och innergolv. Jag visar också här modulerna som är en del för garage och en del för bostadsdelen. Jag har nu fått de första fönsterna på plats men funderar samtidigt på om jag gjort garagedelen för djup. Får se hur det blir med det.

Det blev några varv till på garagedelen. De stora släta plattorna i garaget är från ett Harry Potter-spel.

Här har jag byggt om tornet till rektangulär form med måtten 10×12 studs för att bättre motsvara verklighetens brandstation. Nu börjar man ana hur det kommer att bli.


Ovanvåningen på lägenhetsdelen nästan klar. Nu blir det till att jobba med detaljer.
Processen med att skissa och prova mig fram pågick hela vintern 2014-2015 under drygt fyra månader.


Sommaren 2015 byggde jag till en kraftigare botten inför utställningen på Klossfestivalen i Örebro. Brandstationen har därefter varit med på ett antal utställningar både i Sverige och utomlands. Bild från Hässleholm 2017.

Text och Foto: Per-Olof Rhodin

Upphovsrätten tillhör upphovsmannen.

till startsidan.