Shell v/s LEGO

LEGO förebild för företag mot oljeindustrin.

Genom att inte förlänga samarbetsavtalet med Shell sänder Lego en stark signal till andra företag som hjälper oljebolagen att tvätta sin image. Miljöorganisationen Greenpeace som ligger bakom kampanjen kallar den en av sina största framgångar. Upprinnelsen är att Shell förklarat att man tänker återuppta oljeprospekteringen i ett av världens mest känsliga ekosystem i Arktis. ”Oljeborrning i Arktis är kontroversiell eftersom det är så oerhört riskabelt och sker i ett av jordens sista stora orörda vildmarksområden, där väderförhållanden, avlägsenheten och det kalla vattnet gör det nära omöjligt att städa upp efter ett oljeutsläpp”, skriver Greenpeace. Efter en namninsamling på över 1 miljon namn och påtryckningar från Greenpeace meddelade The Lego Group, TLG, den 9/10 att man efter nuvarande avtal bryter med bensinjätten Shell.

För Greenpeace är TLGs ställningstagande ett delmål i den stora kampanj som riktar fokus mot just Arktis unika ställning. Arktis är området kring Nordpolen och utgörs till största delen av Ishavet. I projektet ”save the arctic”jobbar Greenpeace för att skapa en fristad runt Nordpolen och förbjuda oljeborrning och industriell exploatering i området. En pågående namninsamling har redan över 6 miljoner namnunderskrifter och man siktar på att 10 miljoner ska skriva under för Arktis. Greenpeace kräver att Arktis skyddas mot den ansvarslösa jakten på olja och det storskaliga industriella fisket – och att Nordpolen görs till ett gemensamt naturreservat.  I ett pressmeddelande skriver TLG redan den 1/7 att ”Vi förväntar oss att Shell tar sitt ansvar på alla platser där de verkar och att de vidtar lämpliga åtgärder för att förändra sitt arbetssätt om så inte är fallet” som svar på Greenpeace uppvaktning av TLG samma dag.
I kampen mot Shell pressar Greenpeace TLG hårdare och lägger fram tunga argument för sin sak.
Efter nära ett halvt sekels partnerskap mellan Shell och TLG och de senaste två årens globala reklamkampanj där LEGO:s Formel 1-bilar finns på Shells bensinstationer är det ingen lättvindig separation. Pågående kampanjen ger ett stort lyft för Shells kundlojalitet och beräknas hittills ha gett Shell ett PR-värde motsvarande över 700 miljoner kronor. ”Genom att placera sin logga i händerna på miljontals lekande barn, bygger Shell upp en långsiktig märkeslojalitet med den kommande generationen av konsumenter, väljare, företagsledare, aktieägare och politiker. Shell har lyckats smyga sig in i barnens rum och deras lekar i syfte att förbättra sin allmänna image. Om Arktis ska skyddas, krävs det inte bara politisk handling. Stora företag måste också ta ansvar – och LEGO har ett ansvar att sluta ge stöd till ett företag som skadar planeten för kommande generationer. Precis som att respektabla företag idag inte vill bli förknippade med tobaksindustrin, bör de inte heller vilja associeras med oljebolag som riskerar ett av världens mest känsliga ekosystem i Arktis” motiverar Greenpeace sin kampanj mot TLG.

“Everything is not awesome” är Greenpeace kampanjvideo mot Legos samarbete med oljebolaget och har setts av över 5 miljoner människor. Filmen visar ett lyckligt och harmoniskt Arktis uppbyggt av LEGO, som översvämmas och dränks av olja från Shell. Titeln är en omskrivning av filmmusiken till framgångsrika filmen LEGO the Movie, från i våras, och ger extra tyngd åt propagandavideon. Filmen slutar med budskapet att Shell grumlar våra barns fantasier och syftar på ett ödelagt Arktis. kampanjen mot TLG:s samarbete med Shell startade den 1 juli i år och mer än en miljon människor har sedan dess skrivit under en namninsamling där de kräver att samarbetet upphör. TLG sålde Legoland för tio år sedan till Merlin Entertainment men är starkt förknippat med Lego. På danska Legoland tog sig sju aktivister den 1/7 in på området innan det öppnade och placerade bland annat en protesttext på den oljerigg i Lego som står i parken: ”Lego, rädda Arktis, sluta leka med Shell.” Dessutom simulerades ett oljeutsläpp i vattnet kring riggen som bär Shells märke. Samtidigt utfördes en liknande auktion på Legoland i Windsor, England, rapporterar DN.

– TLG vill inte vara delaktiga i Greenpeaces kampanj, och kommer inte att kommentera kampanjen vidare. Barnen är vår högsta prioritet och huvudfokus för vårt företag. Vi är fast beslutna att påverka samhället och planeten vi efterlämnar åt våra barn på ett positivt sätt. Vårt unika bidrag är att inspirera och utveckla barn genom att skapa möjligheter till kreativa lekupplevelser över hela världen. Vi vill klargöra att vi under nuvarande förhållanden inte kommer att förnya avtalet med Shell när det befintliga kontraktet har fullföljts, säger Jørgen Vig Knudstorp, President och Chief Executive Officer på TLG i ett pressmeddelande den 9/10. Den enskilda människans röst har tvingat LEGO ta etisk ställning gentemot Shell. Genom att ta avstånd mot Shells planer i Arktis visar TLG, som är världens största leksakstillverkare, på ett stort ansvarstagande och är därmed en förebild för andra företag.

Per-Olof Andersson
den 14 oktober 2014

Lämna ett svar