Jeep Wrangler 42122

Year Released: 2021.

Item Consists Of 665 Parts

Att korsa Rubicon har blivit ett uttryck för att man stålsätter sig och inte ämnar eller kan vända om. Rubicon (Rubicō, Italienska: Rubicone) är en 29 km lång flod i norra Italien. Floden flyter från Apenninerna, genom de södra delarna av Emilia-Romagnaregionen, genom städerna Rimini och Cesena till Adriatiska havet.
Floden var under Romarriket gränsflod mellan den romerska provinsen Gallia Cisalpina och Italien, som utgjorde rikets hjärtpunkt. Julius Caesar korsade floden medvetet år 49 f.Kr., och startade därigenom inbördeskrig. Den romerske historikern Suetonius skriver att Caesar vid detta tillfälle yttrade de nu berömda orden alea iacta est,[1] ”tärningen är kastad”. Detta har sedan denna tidpunkt signalerat att ett oåterkalleligt steg tagits.
(sv.wikipedia.org)

Foto: Per-Olof Rhodin (c)2021.