Mercedes Benz Sprinter Ambulans

En ambulans är ett fordon där man under transport kan vårda en eller flera patienter på bår. Ambulansen är normalt bemannad med två personer, en som förare och en som vårdare”. En ambulanssjuksköterska är en vidareutbildad sjuksköterska och skall alltid finnas i en akutambulans och kan till exempel arbeta tillsammans med en ambulanssjukvårdare, en vidareutbildad undersköterska. Ambulanssjukvården har sedan många år tillbaka grundfärgen grönt för att tydligt avvika från övrig personal som gemensamt arbetar på en olycksplats. Ambulanserna i sig har grundfärgen gult för att synas tydligt, ofta kompletterad med fluorescerande orangea detaljer. 

Storbilsambulans har samma standardutrustning som personbilsambulanser men har större utrymmen för att kunna vårda patienten och är godkänd för att klara mera lastvikt vilket har stor betydelse då allt mer utrustning förväntas finnas till hands. Speciella körkortsregler gäller för att köra storbilsambulans och speciell utbildning för att få köra brådskande transporter, så kallad larmkörning.

Standardutrustningen består av bland annat en bår, fast och bärbar syrgasutrustning, defibrillator (EKG-utrustning som kan ge elstötar), slemsug, nackkragar, utrustning för att fixera benbrott, skyddskläder, filtar, läkemedel för akut bruk samt givetvis förbandsmaterial av olika slag. Normalt rymmer ambulansen en liggande och fyra sittande personer”. I vårdhytten övervakas patienten under färd och alla iakttagelser journalförs digitalt. Vid hjärtsjukdomar överförs ett EKG trådlöst till en läkare på sjukhuset som direkt kan dirigera ambulansen till rätt inrättning beroende på resultatet. 

Text och foto:Per-Olof Rhodin(c)2019
Citaten saxade från Svensk Utryckningsfordonsförening.