Duplo 1983 – 2003

IMG_0664
Bedrom 2752 från 1986 samt Mother and Baby with pram från 1988.

IMG_0659
Farm Animals 2647 från 1985.

1983 genomgick Duplo sin största förändring genom lansering av anatomiska rörliga figurer. Ja, så värst anatomiska var dom inte i början men ändå en stor förändring mot innan. Lägg märke till de tydliga könsrollerna mellan seten. Hög lekfaktor för rollspel inbjuder seten till i alla fall. Tryck på bröstet kom 1986.