International Space Station 21321

ISS är ett internationellt projekt mellan USA, Ryssland, Kanada, Japan och ett antal europeiska länder. Den första modulen sattes i omloppsbana av en rysk Protonraket i november 1998. Sedan den 2 november 2000 har stationen varit bemannad med minst två personer och firar nu 20 år av bemannad drift.

Legoentusiasten Christoph Ruge berättar att vägen varit lång och slingrig innan hans bygge blev accepterat som officiellt set av Legogruppen. Trots att hans modell nådde 10.000 röster i entusiastprogrammet Ideas kom den först inte igenom nålsögat, omröstningen. Tre år efter att hans första version fick avslag gjorde han en ny version, då i samma skala som rymdfärjan till Women of NASA, som kom 2017. Efter en lika krokig väg nåddes 10.000 röster men även denna version föll i slutomröstningen.

När det var som mörkast ljusnade allt då en ny omröstning bland tidigare modeller genomfördes med anledning av 10-årsjubileet av Ideas-projektet. Denna slutade med genombrott för hans första version från 2014, som vann omröstningen. Christophs ISS och en rymdfärja fick setnummer 21321 och innehåller 864 bitar.
– Kämpa för dina drömmar, avslutar Christoph sin berättelse för Legogruppen när hans egen gått i uppfyllelse.
2003 gjorde Lego en första version av ISS, då i Discoveryserien med setnummer 7467 och 162 bitar, även den med en rymdfärja.

”Den första modulen sattes i omloppsbana runt jorden i november 1998. Ytterligare två moduler skickades upp innan stationen bemannades permanent. Konstruktionen av ISS pågick fortfarande, men viss experimentverksamhet kunde påbörjas. 2011 meddelade man att stationens konstruktionsfas var klar. Då hade stationen en trycksatt volym av 1 200 kubikmeter, en massa av 419 ton, 110 kilowatt krafttillförsel, en fackverksbom på 108,4 meter, moduler med en total längd på 74 meter och en besättning på sex personer.

Under konstruktionen krävdes 50 uppskjutningar. Av dessa var 37 med rymdfärjor. Under samma tid fraktade 42 Progress-farkoster förnödenheter till stationen. Stationens utbyggnad stod stilla i ungefär två och ett halvt år, från februari 2003 till juli 2005 (STS-114), sedan den amerikanska rymdfärjan Columbia (STS-107) förolyckats under återinträdet i jordens atmosfär. Flera moduler har och kommer även tillföras stationen efterhand.” sv.wikipedia.org

Foto: Per-Olof Rhodin(c)2020