Bricksway bygger en legostad


Legostaden stod färdig sommaren 2014 och och är på fyra kvadratmeter. Nedan delar vi med oss av bilder från processen. Staden har tagit ungefär ett halvt år att bygga men är under ständig utveckling. Det finns alltid utrymme för tekniskt finlir, bland annat ska det läggas ballast under järnvägsspåren. Jag beskriver mig själv som linjär i min byggstil och hade gjort en ritning över hur allt skulle se ut i förväg. Under arbetets gång föddes nya idéer och vi gjorde en del justeringar som lät oss få in en extra rad på 32x bredd med byggnader. Den delen kallade vi Creator Valley eftersom den låg lägre än stadskärnan och skulle innehålla mest hus från Creator-serien. Legostaden som sådan döpte vi till Sjöholma efter en sammanslagning av SJÖhultet där vi nu bor och StockHOLM där Ingela kommer ifrån. Legostaden var möjlig att bygga efter att bygget av Legorummet var färdigt.

En 1,30 djup LEGOstad kräver en pall att stå på för att nå in. Nivåskillnader ordnade vi genom olika tjocka frigolitskivor. Ingela ordnar med anslutningen.


Layouten för vägen och spåren tar form. Frigoliten kommer att täckas helt av lego.


Perrong och station på plats. Red Cargo Train 3677 köpte jag när det kom ut 2011 som mitt första moderna tåg med power function.


Det lilla caféet med park har Ingela byggt. Det är inspirerat av Friends café från 2012.

Text: Per-Olof Rhodin
Foto: översta bilden, Niklas Gustavsson, övriga Per-Olof Rhodin