Brandflyget, ögon i luften.


För att upptäcka skogsbränder tidigt har sportflygplan länge använts i de norra delarna av landet som brandflyg. Skogarna i norra Skåne intensivbevakas av brandflyg sedan den 13:e maj av Halmstad flygklubb. Denna extremt torra sommar satsas det nu på brandflyg på ytterligare en plats. Varje dag patrullerar piloter från Nordvästra Skånes flygklubb sedan månadsskiftet Kullaberg. Detta reportage är ett inslag i Bricksways satsning på Lego i verkligheten, vad som döljer sig bakom klossarna.I oktober 2016 brann det i naturen vid Gregers backar på Kullaberg. Räddningstjänsten bekämpade branden i två dagar. Insatserna var svåra för den operativa personalen på grund av den otillgängliga terrängen och ingen vill att det händer igen. Årets flygningar över Kullaberg är ett samarbete mellan kommunen, länsstyrelsen och Nordvästra Skånes flygklubb skriver HD.


Jonas Hedlund från Mora spakar sitt flygplan under en privat flygning. Brandflyg är endast en övervakningsmetod och ska inte förväxlas med brandbekämpningsflyg som gör släckningsinsatser med vatten. Syftet är att genom tidig upptäckt minska skador och kostnader för nedbrunnen skog. Från flygplanet kan bränder lokaliseras på 4–5 mils avstånd.


Enmotoriga propellerplanet Fire Plane 42040 från 2015 är Lego Technics officiella version av ett brandbevakningsplan av amfibietyp. Följ länken för fler bilder. ”Sjöflygplan är flygplan som kan starta och landa på vatten. De uppdelas i flygbåtar där underdelen av flygkroppen är konstruerad som ett båtskrov, och pontonflygplan som flyter på pontoner under flygkroppen. Flygplan som kan starta och landa både på vatten och på land kallas amfibieflygplan.” Källa Wikipedia.

Bricksways reporter har tidigare fått följa med på en flygtur över de stora vidderna i Älvdalen, norra Dalarna. Utsikten är milsvidd. Här Spjutmodammen sett söderifrån, mellan Mora och Oxberg. Vi flyger på ungefär 1000 meters höjd, säger piloten Jonas Hedlund.


En ultralätt Dynamic WT-9 från Aerospool i Slovakien startar från sportflygklubbens bana när Bricksways fotograf är där. Planet har inget samband med brandflygning i sig.


Redaktören själv i flygplanet.

Text och foto: Per-Olof Rhodin
Allt materiel tillhör upphovsmannen.

Kommentera